• ANEXA La Hotararea nr.1./14.02.2011 privind Bugetului local pe anul 2011

  • Licitatie publica

  • Anunt de atribuire

  • Anunt de participare la licitatia publica cu strigare

    Consiliul local Chiojdeanca,comuna Chiojdeanca organizeaza procedura de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea unei cladiri anexa Caminului Cultural in suprafata de 170mp,situata in localitatea Chiojdeanca

  • Consiliul Local Chiojdeanca din comuna Chiojdeanca,organizeaza procedura de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea unei cladiri in suprafata de 1360 mp,teren aferent de 2200 situate in localitatea Chiorjdeanca

  • Anunt de participare la licitatie publica cu strigare (inchirierea unei cladiri)

  • Anunt de participare la licitatie publica cu strigare (inchirierea unei cladiri anexa Camin Cultural Chiojdeanca)

  • Anunt de participare la licitatie publica cu strigare (inchiriere de cladire)

  • Anunt de participare la licitatie publica cu strigare (vanzarea autospecialei Aro)