• Proces verbal, sedinta 19.08.2015

 • Adresa - solicitare

 • Hotararea Consiliului Local Privind rectificarea bugetului pe 2015

  privind rectificarea bugetului pe 2015
 • Proces verbal de sedinta

 • Hotararea nr. 11/16.06.2015

  privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
 • Hotararea nr. 5/17.03.2015

  privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
 • Hotararea nr. 5/17.03.2015 - Anexa

 • Hotararea nr. 6/17.03.2015

  privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2015-2016
 • Hotararea nr. 6/17.03.2015 - Anexa

 • Hotararea nr. 7/17.03.2015

  privind desfiintarea unor functii publice vacante si infiintarea unor posturi de natura contractuala vacante, aprobarea numarului de posturi, a organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitare al primarului comunei Chiojdeanca
 • Hotararea nr. 8/17.03.2015

  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pasune situata in punctul Fulga, comuna Colceag
 • Hotararea nr. 9/17.03.2015

  privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor" in domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul comunei Chiojdeanca, judetul Prahova
 • Proiect de Hotarare

  privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
 • Proiect de Hotarare

  privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2015-2016
 • Proiect de Hotarare

  privind desfiintarea unor functii publice vacante si infiintarea unor posturi de natura contractuala acante, aprobarea numarului de posturi, a organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdeanca
 • Proiect de Hotarare

  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de pasune situate in punctul Fulga, comuna Colceag
 • Proiect de Hotarare

  privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor" in domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul comunei chiojdeanca, judetul Prahova
 • Hotararea nr. 4/04.02.2015

  privind Proiectul de amenajament pastoral , gestionarea pajistilor aflate in domeniul public sau privat aflate pe raza comunei Chiojdeanca
 • Proiect de Hotarare

  privind aprobarea bugetului local pe anul 2015
 • Proiect de Hotarare

  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de pasune sitaute in satul Chiojdeanca, comuna Chiojdeanca