• Proiect de Hotarare

  privind aprobarea Planului anual de lucrari de interes local pe anul 2015 cu beneficiarii Legii 416/2001
 • Proiect de Hotarare

  privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 19/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1064/2013
 • Hotararea nr. 3/04.02.2015

  privind aprobarea Planului anual de lucrari de interes local pe anul 2015 cu beneficiarii Legii 416/2001
 • Hotararea nr. 3/04.02.2015 - Anexa

 • Hotararea nr. 2/04.02.2015

  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pasune situata in satul Chiojdeanca, comuna Chiojdeanca
 • Hotararea nr. 1/04.02.2015

  privind aprobarea bugetului local pe anul 2015
 • Hotararea nr. 1/04.02.2015 - Anexa