• Hotararea nr. 34 / 09.08.2016

  privind procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii
 • Hotararea nr. 35 / 09.08.2016

  privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap
 • Hotararea nr. 36 / 09.08.2016

  privind aprobarea componentei comisiei de fond funciar a localitatii Chiojdeanca
 • Hotararea nr. 37 / 09.08.2016

  privind aprobarea inchirierii a doua incaperi (Anexe la fostul sediu al primariei) in suprafata de 18 mp situata in comuna Chiojdeanca
 • Hotararea nr. 38 / 09.08.2016

  privind aprobarea modificarii asocierii bursiere si a denumirii societatii SC Electrocynic Grup SRL
 • Hotararea nr. 39 / 09.08.2016

  privind acordarea unui ajutor de inmormantare familiei dlui Ilie Victor, fost angajat al primariei Chiojdeanca
 • Hotararea nr. 40 / 09.08.2016

  privind modificarea si completarea HCL nr. 31/ 06.07.2016 si aprobarea defalcarii pe obiective a suprafetei de 2000 mp, teren apartinand domeniului public, intravilan, situat in satul Trenu, comuna Chiojdeanca
 • Convocare 09.08.2016

 • Proces-verbal, sedinta 12.04.2016

 • Convocare 06.07.2016

 • Hotararea nr. 29 / 06.07.2016

  privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
 • Hotararea nr. 30 / 06.07.2016

  privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdeanca
 • Hotararea nr. 31 / 06.07.2016

  privind aprobarea defalcarii pe obiective a suprafetei de 99 mp, din terenul in suprafata de 2000mp, apartinand domeniului public, situat in satul Trenu, comuna Chiojdeanca, nr. cadastral CC131, unde functioneaz firma SC WEISMAN MARKETING SRL
 • Proces-verbal, sedinta 22.06.2016

 • Hotararea nr. 23 / 28.06.2016

  privind alegerea comisiei de validare
 • Hotararea nr. 24 / 28.06.2016

  privind validarea mandatelor consilierilor alesi
 • Hotararea nr. 25 / 28.06.2016

  privind declararea Consiliului Local legal constituit
 • Hotararea nr. 26 / 28.06.2016

  privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotararea nr. 27 / 28.06.2016

  privind alegerea viceprimarului
 • Hotararea nr. 28 / 28.06.2016

  privind alegerea comisiilor de specialitate Consiliul Local Chiojdeanca, judetul Prahova, intrunit in sedinta de constituire