• Juramant - consilieri

 • Convocare 12.04.2016

 • Proces-verbal, sedinta 28.03.2016

 • Hotararea nr. 19 / 12.04.2016

  privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
 • Hotararea nr. 20 / 12.04.2016

  pentru modificarea si completarea HCL nr. 11/22.03.2016
 • Hotararea nr. 20 / 12.04.2016

  pentru modificarea si completarea HCL nr. 11/22.03.2016
 • Hotararea nr. 21 / 12.04.2016

  privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa al comunei Chiojdeanca si aprobarea Contractulude delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare
 • Hotararea nr. 22 / 12.04.2016

  privind desemnarea unui reprezentant de rezerva care sa participe la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvolare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova", in lipsa persoanei desemnate ca reprezentant al localitatii
 • Hotararea nr. 18 / 28.03.2016

  privind asocierea comunei Chiojdeanca cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului "Reabilitare si modernizare (betoane/asfaltare) drumuri locale"
 • Convocare 28.03.2016

 • Proces-verbal, sedinta 22.03.2016

 • Proiect de hotarare

  privind asocerea comunei Chiojdeanca cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului "Reabilitare si modernizare (betonare/asfaltare) drumuri locale"
 • Hotararea nr. 10 / 22.03.2016

  privind aprobarea bugetului local pe anul 2016
 • Hotararea nr. 11 / 22.03.2016

  privind asocierea comunei Chiojdeanca cu Consiliul Judetean Prahova si alte unitati administrativ-teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul Pentru Managementul Apei - Prahova"
 • Hotararea nr. 12 / 22.03.2016

  privind concesionarea terenului din Comuna Chiojdeanca, satul Trenu, unde functioneaza firma SC Wiesman Marketing SRL
 • Hotararea nr. 13 / 22.03.2016

  privind modificarea organigramei si sttutului de functii al aparatului de specialitate al primarului, conform avizului ANFP, nr. 9733/2016
 • Hotararea nr. 14 / 22.03.2016

  privind incuviintarea Planului de ocupare al functiilor publice, pentru anul 2016
 • Hotararea nr. 15 / 22.03.2016

  privind incuviintarea Planului de ocupare al posturilor, pentru incadrarea asistentilor personali in anul 2016, conform bugetului anual
 • Hotararea nr. 16 / 22.03.2016

  privind incadrarea a doi asistenti personali cu contract individual de munca in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdeanca, judetul Prahova
 • Hotararea nr. 17 / 22.03.2016

  privind actualizarea planului de analiza si acoperirea riscurilor precum si aprobarea planurilor anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta