• Convocare 22.03.2016

 • Proces-verbal, sedinta 29.01.2016

 • Ordinea de zi 22.03.2016

  Ordinea de zi - sedinta Consiliul local al comunei Chiojdeanca
 • Convocare 29.01.2016

  Consiliul local este convocat in data de 29.01.2016, ora 9.00 la sediul Consiliului local al comunei Chiojdeanca in sedinta ordinara de consiliu.
 • Hotararea nr. 4 / 29.01.2016

  privind aprobarea bugetului local pe 2016
 • Hotararea nr. 5 / 29.01.2016

  privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2016-2017
 • Hotararea nr. 6 / 29.01.2016

  privind modificarea pretului apei potabile in localitate, livrata de catre SC Jovila Construct SRL, conform avizului nr. 400037 / 13.01.2016 al ANRSC Bucuresti
 • Hotararea nr. 7 / 29.01.2016

  privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
 • Hotararea nr. 8 / 29.01.2016

  privind aprobarea listei cuprinzand ajutorarea persoanelor defavorizate
 • Hotararea nr. 9 / 29.01.2016

  privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita
 • Proces-verbal, sedinta 08.01.2016

 • Convocare 08.01.2016

  Consiliul local este convocat in data de 08.01.2016, ora 9.00 la sediul Consiliului local al comunei Chiojdeanca in sedinta ordinara de consiliu.
 • Hotararea nr.1 / 08.01.2016

  privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a sectiunii de dezvoltare in suma de 66127,18 pe anul 2015
 • Hotararea nr.2 / 08.01.2016

  privind aprobarea normei de hrana acordata politistilor locali
 • Hotararea nr.3 / 08.01.2016

  privind aprobarea Planului anual de lucrari de interes local pe anul 2016 cu beneficiarii Legii 416/2001
 • Informare privind activitatea primarului pe anul 2015