• hotarare nr. 16 din 28.07.2017

 • hotarare nr. 17 din 28.07.2017

 • Dispozitie convocare sedinta ordinara 15.06.2017

 • Proces-verbal sedinta 30.03.2017

 • Hotararea nr. 9 din 15.06.2017-rectificare buget 2017

 • Hotararea nr. 10 din 15.06.2017-mandat special de semnare contracte in ADI Deseuri

 • Hotararea nr. 11 din 15.06.2017-ajutor inmormantare

 • Hotararea nr. 12 din 15.06.2017- aprobare plan functii publice

 • Hotararea nr. 13 din 15.06.2017- alegerea unui nou presedinte de sedinta

 • Hotararea nr. 14 din 15.06.2017- aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 • Hotararea nr. 15 din 15.06.2017-validarea mandatului unui consilier

 • Hotararea nr. 4 din 30.03.2017

  privind aprobarea bugetului local pe anul 2017
 • Hotararea nr. 5 din 30.03.2017

  privind concesionarea unei cladiri (fost grajd CAP) in suprafata de 1360 mp si teren in suprafata de 2200 mp, situate in comuna Chiojdeanca, sat Chiojdeanca
 • Hotararea nr. 6 din 30.03.2017

  privind analiza si aprobarea documentatiei de delegare a sarcinilor de salubrizare, conform proiectului SMID Prahova
 • Hotararea nr. 7 din 30.03.2017

  privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2017-2018
 • Hotararea nr. 8 din 30.03.2017

  privind aprobarea numarului de asistenti personali din cadrul Primariei Chiojdeanca, pentru anul 2017
 • Proces-verbal, sedinta 01.02.2017

 • Convocare sedinta consiliu 30.03.2017

 • Hotararea nr.1 din 01.02.2017

  Privind declararea ca fiind vacant locul D-lui consilier Vintila Constantin
 • Hotararea nr.2 din 01.02.2017

  Privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului,pentru anul 2017
 • Hotararea nr.3 din 01.02.2017

  Privind aprobarea Planului anual de lucrari de interes local pe anul 2017 cu beneficiarii Legii 416/2001
 • Proces verbal din 22.12.2016