• HOT. NR. 29 din 22.11.2018

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitare si modernizare drumuri locale
 • HOT. NR. 27 din 22.11.2018

  privind acordarea unui mandat special imputernicitului CL
 • HOT. NR. 26 din 22.11.2018

  privind aprobarea planului masurilor in sezonul rece
 • HCL 32 din 19.12.2018

  privind aprobarea asocierii cu judetul Prahova - Aparate de iluminat stradal cu LED
 • HCL 31 din 19.12.2018

  privind aprobarea rectificarii bugetare pe 2018
 • HCL 30 din 19.12.2018

  privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente proprietate privata