• HCL 32 din 19.12.2018

  privind aprobarea asocierii cu judetul Prahova - Aparate de iluminat stradal cu LED
 • HCL 31 din 19.12.2018

  privind aprobarea rectificarii bugetare pe 2018
 • HCL 30 din 19.12.2018

  privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente proprietate privata
 • HOT. NR. 30 din 22.11.2018

  privind contiunarea parteneriatului cu judetul Prahova
 • HOT. NR. 28 din 22.11.2018

  privind aprobarea rectificarii bugetului local 2018
 • HOT. NR. 25 din 22.11.2018

  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 2018
 • HOT. NR. 29 din 22.11.2018

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitare si modernizare drumuri locale
 • HOT. NR. 27 din 22.11.2018

  privind acordarea unui mandat special imputernicitului CL
 • HOT. NR. 26 din 22.11.2018

  privind aprobarea planului masurilor in sezonul rece
 • hot nr. 24 din 08.10.2018

  privind alegerea presedintelui de sedinta in perioada noiembrie-decembrie
 • hot nr. 23 din 08.10.2018

  privind aprobarea rectificarii bugetare 2018
 • hot nr. 22 din 08.10.2018

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitare si modrnizare drumuri locale
 • hot nr. 21 din 08.10.2018

  privind aprobarea asocierii comunei cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului Reabilitare si modernizare drumuri locale.
 • Hotararea nr. 20 - 18.09.2018

  privind utilizarea excedentului bugetului local
 • Hotararea nr. 19-18.09.2018

  privind aprobarea rectificarii bugetului local 2018
 • Hotnr. 18-31.08.2018

  privind aprobarea implementarii proiectului Ächizitionarea unui buldoexcavator
 • Hot. nr. 15-19.06.2018 (rectificarea bugetului local pe anul 2018)

  privind aprobarea rectificarii bugetului local pe 2018
 • Hot 15-19.06.2018(aprobarea pretului apei potabile livrata de HIDRO PRAHOVA

  privind aprobarea pretului apei potabile livrata de HIDRO PRAHOVA
 • Hot nr. 13-28.03.2018

  privind aprobarea rectificarii bugetului local pe 2018
 • Hot nr 12 din 13.03.2018

  privind aprobarea rectificarii bugetului local pe 2018