• Hot nr 1 din 09.01.2018

  privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe 2017
 • Hot 2 din 09.01.2018

  Privind aprobarea planului de actiunui si lucrari de interes local pe 2018
 • Hot nr 3 din 09.01.2018

  Privind aprobarea numarului de asistenti persona;i ai persoanelor cu handicap pe 2018
 • Hot nr 12 din 13.03.2018

  privind aprobarea rectificarii bugetului local pe 2018
 • Hot nr. 11- din 13.03.2018

  privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Chiojdeanca
 • Hot nr 10 din 13.03.2018

  privind aprobarea regulamentului de oferire a titlului de Cetatean de Onoare
 • Hot nr. 9- din 13.03.2018

  privind aprobarea Acordului de Cooperare si Infratire intre comuna Chiojdeanaca si comuna Capriana din Republica Moldova
 • Hot nr. 13-28.03.2018

  privind aprobarea rectificarii bugetului local pe 2018
 • Hot. nr. 15-19.06.2018 (rectificarea bugetului local pe anul 2018)

  privind aprobarea rectificarii bugetului local pe 2018
 • Hot 15-19.06.2018(aprobarea pretului apei potabile livrata de HIDRO PRAHOVA

  privind aprobarea pretului apei potabile livrata de HIDRO PRAHOVA
 • Hotnr. 18-31.08.2018

  privind aprobarea implementarii proiectului Ächizitionarea unui buldoexcavator
 • Hotararea nr. 20 - 18.09.2018

  privind utilizarea excedentului bugetului local
 • Hotararea nr. 19-18.09.2018

  privind aprobarea rectificarii bugetului local 2018
 • hot nr. 24 din 08.10.2018

  privind alegerea presedintelui de sedinta in perioada noiembrie-decembrie
 • hot nr. 23 din 08.10.2018

  privind aprobarea rectificarii bugetare 2018
 • hot nr. 22 din 08.10.2018

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai  obiectivului Reabilitare si modrnizare drumuri locale
 • hot nr. 21 din 08.10.2018

  privind aprobarea asocierii comunei cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului Reabilitare si modernizare drumuri locale.
 • HOT. NR. 30 din 22.11.2018

  privind contiunarea parteneriatului cu judetul Prahova
 • HOT. NR. 28 din 22.11.2018

  privind aprobarea rectificarii bugetului local 2018
 • HOT. NR. 25 din 22.11.2018

  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 2018