• Consiliul Local al comunei Chiojdeanca este beneficiarul Contractului cadru nr. C2.121033100116 / 06.02.2004 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala SAPARD - Romania. Obiectul contractului il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile pentru punerea in aplicare a cererii de finantare nr. F2.121033100116 intitulata "Extindere retele distributie apa comuna Chiojdeanca, judetul Prahova". In vederea realizarii acestui proiect au fost parcurse urmatoarele etape: - intocmirea studiului de fezabilitate si depunerea acestuia, impreuna cu cererea de finantate, la Agentia SAPARD; - semnarea contractului cadru pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala SAPARD - Romania; - derularea procesului de achizitii servicii: elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii "Extindere retele distributie apa comuna Chiojdeanca, judetul Prahova"; verificare proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie pentru obiectivul amintit; - semnarea contractelor cu societatile castigatoare in urma evaluarii ofertelor; - elaborarea proiectului tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului; - derularea procesului de achizitii lucrari: executie de lucrari pentru obiectivul de investitii "Extindere retele distributie apa comuna Chiojdeanca, judetul Prahova"; - semnarea contractului cu societatea castigatoare in urma evaluarii ofertelor; - derularea procesului de achizitii servicii: inspectie de santier - semnarea contractului cu societatea castigatoare in urma evaluarii ofertelor; - executia lucrarii. Toata documentatia rezultata in urma proceselor de achizitii servicii si lucrari a fost depusa si avizata de catre Agentia SAPARD. Pentru obtinerea ajutorului financiar nerambursabil s-au intocmit si depus cereri de plata la Agentia SAPARD Targoviste. In urma analizei acestora s-au aprobat sumele acceptate la plata si s-a obtinut finantarea.