• Dispozitia nr. 99/02.06.2015

  privind Acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 98/02.06.2015

  privind Modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 97/02.06.2015

  privind Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 96/02.06.2015

  privind Aprobarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 95/02.06.2015

  privind Modificarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 94/02.06.2015

  privind Incetarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 93/02.06.2015

  privind Incetarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 103 din 25.04.2016

  privind desemnarea personalului tehnic auxiliar desemnat in vederea Alegerilor pentru Autoritatile Administratiei Publice Locale Circumscriptia Electorala nr. 38
 • Dispozitia nr. 105 din 25.04.2016

  privind constituirea comisiei pentru predarea bunurilor mobile si imobile a retelei de apa, aflate in patrimoniul Consiliului Local Chiojdeanca, catre Societatea Comerciala Hidro Prahova SA
 • Dispozitia nr. 99 din 8.04.2016

  privind acordarea in luna aprilie 2016 a tichetelor sociale pentru gradinita
 • Dispozitia nr. 104 din 25.04.2016

  privind constituirea comisiei pentru predarea-preluarea de catre Consiliu Local Chiojdeanca a bunurilor mobile si imobile a retelei de apa, aflate in administrarea Societatii Comerciale Jovila Construct SRL
 • Dispozitia nr. 81 din 16.03.2016

  privind convocarea sedintei ordinare de consiliu in data de 22.03.2016, ora 09.00.
 • Dispozitia nr. 82 din 23.03.2016

  privind constituirea Comisiei de valuare si selectie a ofertelor, precum si constituirea Comisiei de analizare si solutioare a contestatiilor
 • Dispozitia nr. 83 din 25.03.2016

  privind convocarea sedintei extraordinare de Consiliu Local
 • Dispozitia nr. 98 din 06.04.2016

  privind convocarea sedintei ordinare de consiliu
 • Dispozitia nr. 100 din 19.04.2016

  privind constituirea Comisiei de Disciplina la nivelul aparatului de apecialitate al primarului comunei Chiojdeanca
 • Dispozitia nr. 101 din 20.04.2016

  privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral
 • Dispozitia nr. 118 din 11.05.2016

  pentru numirea persoanei autorizate pentru completarea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdeanca, judetul Prahova
 • Dispozitia nr. 149 din 15.06.2016

  privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare personalului din cadrul Primariei Chiojdeanca
 • Dispozitia nr. 151 din 27.06.2016

  privind acordarea pentru luna iunie 2016 a tichetelor sociale pentru gradinita