• Dispozitia nr. 173 din 25.07.2016

  privind delegarea atributiilor de urbanism si majorarea salariala cu 4 clase succesive unui functionar din cadrul UAT Chiojdeanca
 • Dispozitia nr. 170 din 20.07.2016

  privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila
 • Dispozitia nr. 171 din 20.07.2016

  privind delegarea atributiilor de serviciu, in perioada concediilor de odihna, de boala, fara plata sau in perioada cursurilor de perfectionare, ai salariatilor UAT Chiojdeanca, judetul Prahova
 • Dispozitia nr. 151 din 27.06.2016

  privind acordarea pentru luna iunie 2016 a tichetelor sociale pentru gradinita
 • Dispozitia nr. 149 din 15.06.2016

  privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare personalului din cadrul Primariei Chiojdeanca
 • Dispozitia nr. 118 din 11.05.2016

  pentru numirea persoanei autorizate pentru completarea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdeanca, judetul Prahova
 • Dispozitia nr. 103 din 25.04.2016

  privind desemnarea personalului tehnic auxiliar desemnat in vederea Alegerilor pentru Autoritatile Administratiei Publice Locale Circumscriptia Electorala nr. 38
 • Dispozitia nr. 105 din 25.04.2016

  privind constituirea comisiei pentru predarea bunurilor mobile si imobile a retelei de apa, aflate in patrimoniul Consiliului Local Chiojdeanca, catre Societatea Comerciala Hidro Prahova SA
 • Dispozitia nr. 104 din 25.04.2016

  privind constituirea comisiei pentru predarea-preluarea de catre Consiliu Local Chiojdeanca a bunurilor mobile si imobile a retelei de apa, aflate in administrarea Societatii Comerciale Jovila Construct SRL
 • Dispozitia nr. 100 din 19.04.2016

  privind constituirea Comisiei de Disciplina la nivelul aparatului de apecialitate al primarului comunei Chiojdeanca
 • Dispozitia nr. 101 din 20.04.2016

  privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral
 • Dispozitia nr. 99 din 8.04.2016

  privind acordarea in luna aprilie 2016 a tichetelor sociale pentru gradinita
 • Dispozitia nr. 98 din 06.04.2016

  privind convocarea sedintei ordinare de consiliu
 • Dispozitia nr. 83 din 25.03.2016

  privind convocarea sedintei extraordinare de Consiliu Local
 • Dispozitia nr. 82 din 23.03.2016

  privind constituirea Comisiei de valuare si selectie a ofertelor, precum si constituirea Comisiei de analizare si solutioare a contestatiilor
 • Dispozitia nr. 81 din 16.03.2016

  privind convocarea sedintei ordinare de consiliu in data de 22.03.2016, ora 09.00.
 • Dispozitia nr. 102/10.06.2015

  privind numirea persoanelor care vor acorda viza de control financiar preventiv si stabilirea cuantumului sporului cuvenit
 • Dispozitia nr. 101/09.06.2015

  privind aprobarea "Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta 2015"
 • Dispozitia nr. 99/02.06.2015

  privind Acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 98/02.06.2015

  privind Modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei