• Dispozitia nr. 170 din 20.07.2016

  privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila
 • Dispozitia nr. 171 din 20.07.2016

  privind delegarea atributiilor de serviciu, in perioada concediilor de odihna, de boala, fara plata sau in perioada cursurilor de perfectionare, ai salariatilor UAT Chiojdeanca, judetul Prahova
 • Dispozitia nr. 172 din 25.07.2016

  privind stabilirea indemnizatiei primarului si viceprimarului UAT Chiojdeanca, judetul Prahova
 • Dispozitia nr. 173 din 25.07.2016

  privind delegarea atributiilor de urbanism si majorarea salariala cu 4 clase succesive unui functionar din cadrul UAT Chiojdeanca
 • Dispozitia nr. 174 din 29.07.2016

  privind numirea pe perioada nedeterminata in functia de conducere: secretar UAT
 • Dispozitia nr. 175 din 29.07.2016

  privind reactualizarea numirii in functia a doi angajati, incadrati in functia de Inspector Superior
 • Dispozitia nr. 190 din 05.08.2016

  privind convocarea sedintei ordinare de consiliu
 • Dispozitia nr. 199 din 12.09.2016

  privind convocarea sedintei ordinare de consiliu
 • Dispozitia nr. 235 din 17.11.2016

  Privind constituirea comisiei de concurs,respectiv comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 19 decembrie 2016
 • Dispozitia nr. 236 din 17.11.2016

  Privind incetarea raportului de serviciu a unui functionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Chiojdeanca
 • Dispozitia nr.66 din 22.03.2017

  Privind adoptarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale,principiile,obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 si constituirea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul comunei Chiojdeanca
 • Dispozitia nr.67 din 22.03.2017

  Privind constituirea Comisiei de Selectionare a documentelor de arhiva create si detinute de Consiliul local al comunei Chiojdeanca si Primaria Comunei Chiojdeanca
 • Dispozitia nr.68 din 24.03.2017

  Privind convocarea sedintei ordinare de consiliu
 • Dispozitia nr.69 din 27.03.2017

  Privind incetarea indemnizatiei unei persoane cu handicap
 • Dispozitia nr. 70 din 27.03.2017

  privind modificarea Dispozitiei nr. 27 / 27.01.2017 privind majorarea salariala cu 20% a angajatilor din aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdeanca, judetul Prahova.
 • Dispozitia nr. 71 din 30.03.2017

  privind modificarea dispozitiei nr. 68 / 24.03.2017, privind convocarea sedintei ordinare de consiliu
 • Dispozitia nr. 72 din 31.03.2017

  Privind incetarea dreptului la ajutor social (VMG) dlui Lisita Stefan
 • dispozitie convocare sedinta 28.07.2017

 • Dispozitie + convocator sedinta CL 31.08.2017

 • Dispozitia nr. 168 din 31.08.2017 - Visan Tatiana Georgeta

  Privind agentii economici producatori si distribuitori de alimente in caz de mobilizare si razboi 2017-2020