• Dispozitia nr. 97/02.06.2015

  privind Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 96/02.06.2015

  privind Aprobarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 95/02.06.2015

  privind Modificarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 94/02.06.2015

  privind Incetarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 93/02.06.2015

  privind Incetarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 69-87/04.2015

 • Dispozitia nr. 78/28.04.2015

  privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 48/02.03.2015

  privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 49/02.03.2015

  privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 51/02.03.2015

  privind incetarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 52/02.03.2015

  privind aprobarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 54/02.03.2015

  privind aprobarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 56/02.03.2015

  privind revenirea din suspendare a contractului de munca a unui salariat
 • Dispozitia nr. 60/25.03.2015

  privind rectificarea unui act de deces
 • Dispozitia nr. 61/25.03.2015

  privind rectificarea unui act de casatorie
 • Dispozitia nr. 67/31.03.2015

  privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 66/31.03.2015

  privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 65/31.03.2015

  privind aprobarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 66/31.03.20154

  privind aprobarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 68/07.04.2015

  privind incetarea indemnizatiei lunare cuvenite unui adult cu handicap grav
 • Privind acordarea unui ajutor de urgenta

  Vazand cererea nr. 1408/ 15.09.2006 depusa de d-na BERBEC ANA (POPESCU) din coumna Chiojdeanca , judetul Prahova si referatul intocmit de secretarul comunei , In conformitate cu art. 53-61 din HGR nr. 1010/11.08.2006 pentru aprobarea Normelor meteodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si Hotararea Consiliului Local nr. 11/15.09.2006 privind stabilirea unor situatii deosebite in care primarul poate acorda ajutoare de
  Mai mult
 • Privind acordarea / modificarea/ incetarea dreptului la alocatie familiala

  Vazand cererea inregistrata sub nr.23 data 13.01.2006 prin care d-l (d-na) FLOREA LUMINITA in calitate de reprezentant legal al familiei , solicita acordarea /modificarea/ incetarea alocatiei familiale complementare /de sustinere pentru familia monoparentala, Tinand cont ca cererea este insotita de actele doveditoare prevazute de lege, In baza art. 20 , alin. 1 din Ordonanta de Urgenta nr. 105/2003 privind alocatia complementara si alocatia de sustinere
  Mai mult
 • Dispozitia nr. 188/11.07.2005

  Vazand adresa nr. 5329/17.06.2004, a administratiei Nationale -Apele Romane- D.A. Buzau Ialomita - Sistemul de gospodarire a apelor - Prahova, Conform H.G. nr. 638/1999 si a Legii Apelor nr. 107/8.10.1996, In temeiul Legii nr. 215/2001 , privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul comunei Chiojdeanca , dispune : Art. 1 Se reorganizeaza comisia comunala de dezastre si aparare
  Mai mult