• Dispozitia nr. 188/11.07.2005

    Vazand adresa nr. 5329/17.06.2004, a administratiei Nationale -Apele Romane- D.A. Buzau Ialomita - Sistemul de gospodarire a apelor - Prahova,               Conform H.G. nr. 638/1999 si a Legii Apelor nr. 107/8.10.1996,                In temeiul Legii nr. 215/2001 , privind administratia publica locala  cu modificarile si completarile ulterioare,                       Primarul comunei Chiojdeanca  , dispune  :      Art. 1  Se reorganizeaza comisia comunala de dezastre si aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase in urmatoarea componenta: 1. CRISTEA ION VASILE , PRIMAR-PRIMARIA CHIOJDEANCA, PRESEDINTE COMISIE = 461034 /0788250290 2. FATU GHEORGHE VALERICA , VICEPRIMAR-PRIMARIA CHIOJDEANCA , SECRETAR  COMISIE= 461127/0788250291 3. STANESCU HORIA, PATRON IN COM .CHIOJDEANCA , MEMBRU COMISIE = 461042 4. COMISEL CRISTINA, MEDIC DE FAMILIE IN COM.CHIOJDEANCA SI COM .SALCIA , MEMBRU = 0724154717/441420 5. EDITOIU NICOLAE, DIRECTOR SCOALA CHIOJDEANCA, MEMBRU= 443068 6. OPREA ADRIAN GHEORGHE, POSTAS IN COM. CHIOJDEANCA ,SAT TRENU , MEMBRU= 461363 7. NECULA CRISTIAN, PADURARIN COM. CHIOJDEANCA, MEMBRU = 461283 8. IONESCU STEFAN DAN, DIRECTOR SCOALA TRENU, MEMBRU = 461021 9. MIHAILA DANIEL,PAZNIC ,POLITIA COMUNITARA CHIOJDEANCA., MEMBRU  = 461273 10. VINTILA CONSTANTIN, VANZATORIN COM .CHIOJDEANCA, MEMBRU = 461107 11. OPREA MARIA, VANZATORIN COM. CHIOJDEANCA ,SAT TRENU , MEMBRU = 461363 12. BRUJBAN VASILE, CASIER PRIMARIE CHIOJDEANCA, MEMBRU = 461056 13. BRUJBAN MELANIA, AGENT FISCAL LA PRIMARIA CHIOJDEANCA, MEMBRU = 461056 14. BABA IANA STELUTA, DIRECTOR CAMIN CULTURAL CHIOJDEANCA, MEMBRU = 461115 15. NISTOR LEANA , EDUCATOARE GRADINITA NUCET , MEMBRU = 461122     Art. 2  Cu difuzarea prezentei dispozitii se insarcineaza secretarul comunei                                                         PRIMAR,                                          CRISTEA ION VASILE Chiojdeanca 11.07.2005 Nr. 188