• Privind acordarea unui ajutor de urgenta

  Vazand cererea nr. 1408/ 15.09.2006 depusa de d-na  BERBEC ANA (POPESCU)  din coumna Chiojdeanca , judetul Prahova  si  referatul intocmit de secretarul comunei  ,...
  Mai mult
 • Privind acordarea / modificarea/ incetarea dreptului la alocatie familiala

  Vazand cererea inregistrata sub nr.23 data 13.01.2006  prin care d-l (d-na)  FLOREA LUMINITA   in calitate de reprezentant legal al familiei , solicita  acordarea /modificarea/ incetarea alocatiei familiale complementare /de sustinere pentru familia...
  Mai mult
 • Dispozitia nr. 188/11.07.2005

  Vazand adresa nr. 5329/17.06.2004, a administratiei Nationale -Apele Romane- D.A. Buzau Ialomita - Sistemul de gospodarire a apelor - Prahova,               Conform H.G. nr. 638/1999 si a Legii Apelor nr. 107/8.10.1996,...
  Mai mult
 • Dispozitia nr. 48/02.03.2015

  privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 49/02.03.2015

  privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 51/02.03.2015

  privind incetarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 52/02.03.2015

  privind aprobarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 54/02.03.2015

  privind aprobarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 56/02.03.2015

  privind revenirea din suspendare a contractului de munca a unui salariat
 • Dispozitia nr. 60/25.03.2015

  privind rectificarea unui act de deces
 • Dispozitia nr. 61/25.03.2015

  privind rectificarea unui act de casatorie
 • Dispozitia nr. 67/31.03.2015

  privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 66/31.03.2015

  privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 65/31.03.2015

  privind aprobarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 66/31.03.20154

  privind aprobarea ajutorului social
 • Dispozitia nr. 68/07.04.2015

  privind incetarea indemnizatiei lunare cuvenite unui adult cu handicap grav
 • Dispozitia nr. 78/28.04.2015

  privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
 • Dispozitia nr. 69-87/04.2015

 • Dispozitia nr. 102/10.06.2015

  privind numirea persoanelor care vor acorda viza de control financiar preventiv si stabilirea cuantumului sporului cuvenit
 • Dispozitia nr. 101/09.06.2015

  privind aprobarea "Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta 2015"