• HCL 14-2019

  privind modificarea art 2 a HCL 11 din 15.04.2019
 • HCL 13-2019

  privind indexarea taxelor si impozitelor locale cu rata inflatiei 4.63%
 • HCL NR. 20-31.07.2019

  privind aprobarea completarii anexei ce face parte integranta in HCL 12/15.04.2019
 • HCL NR.19-31.07.2019

  privind aprobarea rectificarii bugetului local pe 2019
 • HCL NR. 18-31.07.2019

  privind asocierea comunie Chiojdeanca cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public
 • HCL nr 21-20.08.2019

 • HOT NR. 27-2019

  privind acordarea titului de Cetatean de Onoare d-lui Eugen Simion
 • HOT NR. 26-2019

  privind alegerea presedintelui de sedinta in perioada octombrie-decembrie 2019
 • HOT NR. 25-2019

  privind desemnarea reprezentantilor CL in Consililul de administratie al Scolii Gimnaziale Andrei radulescu
 • HOT NR. 24-2019

  privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare si functionare al CL
 • HOT NR. 23-2019

  privind aprobarea modificarii art 3 al HCL 18-31.07.2019
 • HOT NR. 22-2019

  privind aprobarea rectificarii bugetare pe anul 2019
 • HOT NR 32 din 23.10.2019

  privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu Doctor Nitescu Anda Silvia
 • HOT NR 31 din 23.10.2019

  privind aprobarea inchirierii unui spatiu comercial
 • HOT NR 30 din 23.10.2019

  privind aprobarea incetarii cotractului de inchiriere 1086 din 16.06.2015
 • HOT NR 29 din 23.10.2019

  privind APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE
 • HOT NR. 28 din 23.10.2019

  privind aprobarea rectificarii bugetului pe 2019
 • Hot nr. 36-27.11.2019

  privind aprobare ajutoare situatii deosebite
 • Hot nr. 35-27.11.2019

  privind rectificare buget local 2019
 • Hot nr.34-27-11-2019

  privind aprobare indicatori tehnico-economici
 • Hot.nr. 33-27.11.2017

  privind aprobare impozite si taxe locale 2020