• HOT NR. 41-17.12.2019

   PRIVIND APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CONTINUARE LUCRARI INTERES PUBLIC

 • HOT NR. 40 - 17.12.2019

   PRIVIND LUCRARI PARTENERIAT CU JUDETUL PRAHOVA

 • HOT NR 39 - 17.12.2019

   PRIVIND PRESEDINTE DE SEDINTA

 • HOT NR 38-17.12.2019

   PRIVIND MODIFICARE STAT FUNCTII

 • HOT NR 37 - 17.12.2019

  PRIVIND RECTIFICARE BUGET

 • Hot nr. 36-27.11.2019

  privind aprobare ajutoare situatii deosebite
 • Hot nr. 35-27.11.2019

  privind rectificare buget local 2019
 • Hot nr.34-27-11-2019

  privind aprobare indicatori tehnico-economici
 • Hot.nr. 33-27.11.2017

  privind aprobare impozite si taxe locale 2020
 • HOT NR 32 din 23.10.2019

  privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu Doctor Nitescu Anda Silvia
 • HOT NR 31 din 23.10.2019

  privind aprobarea inchirierii unui spatiu comercial
 • HOT NR 30 din 23.10.2019

  privind aprobarea incetarii cotractului de inchiriere 1086 din 16.06.2015
 • HOT NR 29 din 23.10.2019

  privind APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE
 • HOT NR. 28 din 23.10.2019

  privind aprobarea rectificarii bugetului pe 2019
 • HOT NR. 27-2019

  privind acordarea titului de Cetatean de Onoare d-lui Eugen Simion
 • HOT NR. 26-2019

  privind alegerea presedintelui de sedinta in perioada octombrie-decembrie 2019
 • HOT NR. 25-2019

  privind desemnarea reprezentantilor CL in Consililul de administratie al Scolii Gimnaziale Andrei radulescu
 • HOT NR. 24-2019

  privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare si functionare al CL
 • HOT NR. 23-2019

  privind aprobarea modificarii art 3 al HCL 18-31.07.2019
 • HOT NR. 22-2019

  privind aprobarea rectificarii bugetare pe anul 2019