• HOT NR. 41-17.12.2019

   PRIVIND APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CONTINUARE LUCRARI INTERES PUBLIC

 • HOT NR. 40 - 17.12.2019

   PRIVIND LUCRARI PARTENERIAT CU JUDETUL PRAHOVA

 • HOT NR 39 - 17.12.2019

   PRIVIND PRESEDINTE DE SEDINTA

 • HOT NR 38-17.12.2019

   PRIVIND MODIFICARE STAT FUNCTII

 • HOT NR 37 - 17.12.2019

  PRIVIND RECTIFICARE BUGET

 • HCL nr. 11-15.04.2019

  privind aprobarea inchirierii din proprietatea privata a comunei Chiojdeanca
 • HCL NR 10- 15.04.2019

  privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 si estimarile pentru 2020-2022
 • HCL NR. 12-15.04.2019 ACHIZITIONARE BULDOEXCAVATOR

  privind implementarea proiectului "Achizitionarea unui boldozer in comuna Chijdeanaca, jud. Prahova"
 • HCL NR 3-09.01.2019

  privind aprobarea planului de actiunio si lucrari de interes local pa anul 2019
 • HCL NR 5-09.01.2019

  privind aprobarea completarii si modificarii HCL 16/28.07.2017
 • HCL NR 4-09.01.2019

  privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare pe anul 2019
 • HCL NR 2-09.01.2019

  prvind alegerea presedintelui de sedinta in perioada  februarie-aprilie 2019
 • HCL NR 1-09.01.2019

  privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare a execedntului din anul precedent pentru suma de 1.859.089,42 lei
 • HCL NR. 9 din 29.03.2019

  privind acceptarea unei sponsorizari din partea Directiei Silvice Prahova
 • HCL nr. 8 din 29.03.2019

  privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia in cazul violentei domestice
 • HCL nr. 7 din 29.03.2019

  privind propunerea de evaluare a performantei profesionale individuale ale secretarului comunei Chijdeanca
 • HCL nr. 6 din 29.03.2019

  privind organizarea retelei scolare 2019-2020 a comunei Chijdeanca
 • HCL 17-2019

  privind aprobarea infiintare Asociatie Sportiva Speranta
 • HCL 16-2019

  privind alegerea presedintelui de sedinta iulie-septembrie
 • HCL 15-2019

  privind aprobarea bonificarii persoanelor de 100 ani