Info primarie

Info comuna

Documente publice

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Intrebari si raspunsuri

INFO PRIMARIE > PROIECTE
Consiliul Local al comunei Chiojdeanca este beneficiarul Contractului cadru nr. C2.121033100116 / 06.02.2004 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala SAPARD - Romania. Obiectul contractului il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile pentru punerea in aplicare a cererii de finantare nr. F2.121033100116 intitulata  "Extindere retele distributie apa comuna Chiojdeanca, judetul Prahova".

In vederea realizarii acestui proiect au fost parcurse urmatoarele etape:
- intocmirea studiului de fezabilitate si depunerea acestuia, impreuna cu cererea de finantate, la Agentia SAPARD;
- semnarea contractului cadru pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala SAPARD - Romania;
- derularea procesului de achizitii servicii: elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii "Extindere retele distributie apa comuna Chiojdeanca, judetul Prahova"; verificare proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie pentru obiectivul amintit;
- semnarea contractelor cu societatile castigatoare in urma evaluarii ofertelor;
- elaborarea proiectului tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului;
- derularea procesului de achizitii lucrari: executie de lucrari pentru obiectivul de investitii "Extindere retele distributie apa comuna Chiojdeanca, judetul Prahova";
- semnarea contractului cu societatea castigatoare in urma evaluarii ofertelor;
- derularea procesului de achizitii servicii: inspectie de santier
- semnarea contractului cu societatea castigatoare in urma evaluarii ofertelor;
- executia lucrarii.

Toata documentatia rezultata in urma proceselor de achizitii servicii si lucrari a fost depusa si avizata  de catre Agentia SAPARD. Pentru obtinerea ajutorului financiar nerambursabil s-au intocmit si depus cereri de plata la Agentia SAPARD Targoviste. In urma analizei acestora s-au aprobat sumele acceptate la plata si s-a obtinut finantarea.
11.10.2006

www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.comorinecunoscute.org www.primariamaracineni.ro www.primarialeresti.ro batani.infoprimarie.ro prundu.infoprimarie.ro