• Dare de seama

  trim. IV 2016
 • Buget initial 2017

  Nivel maxim cheltuieli personal 2017 Buget local detaliat pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017 cu finantare partiala sau integrala de la bigetul local
 • Dare de seama

  trim. II 2016
 • Buget 2016

  trim. II 2016
 • Dare de seama trim. IV - 31.12.2015

  partea I
 • Dare de seama trim. IV - 31.12.2015

  partea a II-a
 • Dare de seama trim. IV - 31.12.2015

  partea a III-a
 • Dare de seama trim. IV - 31.12.2015

  partea a IV-a
 • Dare de seama trim. I

 • Bilant incheiat 31.03.2015

 • Detaliere cheltuieli incheiat la 31.03.2015

 • Fisa cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014

 • Fisa cu sume defalcate ale bugetului de stat pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018

 • Fisa programului 2015

 • Fisa cu indicatori pentru bugetul local SEPT 2014

  alocati din ultimele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 cf. decizia directorului general al D.G.R.F.P Ploiesti nr. 2253/11.08.2014
 • Situatie privind nivelul maxim al cheltuieli de personal an 201

  cf. Ordinului comun M.D.R.A.P. nr. 1560/28.08.2014 al M.F.P. nr. 1051/13.08.2014 si Deciziei DG nr. 2414 din 04.09.2014
 • Bugetul local aprobat prin HCL nr. 26/15.12.2014

 • Bugetul local aprobat prin HCL nr. 26/15.12.2014 - partea I

 • Bugetul local aprobat prin HCL nr. 26/15.12.2014 - partea II