• Detalierea cheltuielilor

 • Fisa cu indicatori pentru bugetul local

 • Lista obiectelor de investiti pe anul 2012

  cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local
 • Buget local detaliat

 • Hotarare nr.4/30.01.2014

 • Dare de seama

 • Buget 2012

  20 martie 2012
 • Buget 2012

  25 aprilie 2012
 • Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2012

  29.06.2012
 • Bugetul local rectificat pentru anul 2012 aprobat prin HCL nr. 24/31.07.2012

 • Buget rectificat la 30.08.2013

 • Buget initial

 • Bugetul local aprobat prin HCL nr. 26/15.12.2014

 • Bugetul local aprobat prin HCL nr. 26/15.12.2014 - partea I

 • Bugetul local aprobat prin HCL nr. 26/15.12.2014 - partea II

 • Dare de seama trim. IV la data de 30.12.2014

 • Dare de seama trim. IV la data de 30.12.2014 - partea I

 • Fisa cu indicatori pentru bugetul local SEPT 2014

  alocati din ultimele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 cf. decizia directorului general al D.G.R.F.P Ploiesti nr. 2253/11.08.2014
 • Situatie privind nivelul maxim al cheltuieli de personal an 201

  cf. Ordinului comun M.D.R.A.P. nr. 1560/28.08.2014 al M.F.P. nr. 1051/13.08.2014 si Deciziei DG nr. 2414 din 04.09.2014
 • Dare de seama trim. I