• Dare de seama (partea 1)

  Bilant, Cont de rezultat patrimonial, Situatia fluxurilor de trezorerie, Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
 • Dare de seama (partea 2)

  Plati restante, Situatia activelor si datoriilor Institutiilor Publice din Administratia Locala, Contul de executie al bugetului local-venituri(centralizat), Contul de executie al bugetului local-venituri(dezvoltare), Contul de executie al bugetului local-cheltuieli(centralizat)
 • Dare de seama (partea 3)

  Cont de executie al bugetului local-cheltuieli(functionare), Cont de executie al bugetului local-cheltuieli(dezvoltare), Detalierea cheltuielilor
 • Dare de seama (partea 4)

  Detalierea cheltuielilor, Balanta de verificare
 • Cont de executie al bugetului local cheltuieli

  functionare/dezvoltare
 • Detalierea cheltuielilor

  Anexa nr. 7
 • Balanta de verificare

  pe luna martie 2011
 • Hotarare

  privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011
 • Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2011

 • Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2011

 • Bugetul local detaliat la venituri - 2011

 • Detalierea cheltuielilor (partea 1) - 2011

 • Detalierea cheltuielilor (partea 2) - 2011