• HOT NR 27-17.12.2020

  privind studiu fezabiltate gaze

 • HOT NR 26-17.12.2020

   PRIVIND APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI DRUMURI LOCALE

 • PRIVIND REACTUALIZARE PUG

 • HOT NR 24-17.12.2020

   PRIVIND REORGANIZARE CLSU CHIOJDEANCA

 • HOT NR 23-17.12.2020

   PRIVIND RECTIFICARE BUGET

 • HOT. NR 22 -17.12.2020

   PRIVIND TAXE SI IMPOZITE 2021

 • HOT NR 16- 18.08.2020 RECTIFICARE BUGET

  privind rectificarea bugetara 2020

 • HOT NR. 15-18.08.2020 ASOCIEREA COM CHIOJDEANCA CU JUDETUL PRAHOVA

  privind asocierea cu judetul Prahova in vederea executarii unor lucrari

 • HOT NR. 14 - 27.07.2020

   PRIVIND AVIZARE REGULAMENT SALUBRIZARE PRAHOVA

 • HOT NR. 13-27.07.2020

   PRIVIND ASOCIERE  GAZ CRICOV 2020 PRAHOVA

 • HOT. NR. 12-27.07.2020

  PRIVIND MODIFICARE   TAXE SI IMPOZITE

 • HOT NR. 11-27.07.2020

   PRIVIND ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA

 • Hot nr 10 - 30.04.2020

  privind aprobarea bugetului local pe 2020

 • Hot nr 9 - 27.04.2020

  privind aprobarea inchirierii diferentei de 30 ha din proprietate privata a comunie Ciojdeanca

 • Hotararea 7

  privind aprobarea contractarii u ei finantari rambursabile interne de 3647102.01 lei

 • Hotararea 6

  privind desemnarea a doi consilieri locali care sa faca parte din Comisia pentru evaluarea performantelor individuale ale secretarului general al UAT Chiojdeanca

 • Hotararea 5

  privind organizarea retelei scolare pentru 2020-2021

 • Hotararea 4

  privind acordarea mandatului reprezentantului UAT pentru votarea  tarifelor din contractul 259/18.02.2019 in ADI - Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova

 • Hotararea 3

  privind aprobarea Planului de lucrari sau actiuni de interes local pe 2020 ce vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social

 • Hotararea 2

  privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cun handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare pe 2020

 • Hotararea 1

  privind aprobarea bugetului local pe 2020 si estimari pentru 2021-2023

 • Horararea 8

  privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Achizitionarea unui utilaj Buldoexcavator si solicitare scrisorii de garantie din partea FNGC pentru IMM