• HCL nr. 17-13.07.2021

  privind modificare buget local 2021 si estimare pentru anii 2022, 2023, 2024

 • Hot. nr. 16

   privind acordare burse

 • Hot. nr. 15 din 23.06.2021

  prvind concesionare grajd

 • Hot. nr. 14 din 23.06.2021

  privind aprobare PUG Chiojdeanca

 • Hot. nr. 13 din 23.06.2021

   privind mandat special Baba -Iana Gheorghe

 • Hot. nr. 12 din 23.06.2021

   privind alegere presedinte sedinta

 • HOTARAREA NR. 11 din 15.04.2021

  privind aprobare buget 2021

 • hot nr. 10 din 23.03.2021

  privind implementarea proiectului Achizitionare autoutilitara cu bara basculanta trilaterala

 • hot nr. 9 din 23.03.2021

  privind concesionarea prin licitatie publica a unei cladirii a domeniului public

 • hot nr. 8 din 23.03.2021

  privind instituirea unei taxe de salubritate pentrun persoanele fizice si juridice care nu au contract cu o firma de salubritate

 • hot nr. 7 din 29.03.2021

  privind desemnarea unor consilieri locali care sa faca parte din Comisia de evaluarea a performantelor individuale ale secretarului UAT Chiojdeanca

 • hot nr 6 din 29.03.2021

  privind organizarea retelei scolare 2021-2022 in Chijdeanca

 • HCL NR 1 -2021 INFIINTARE RETEA GAZE

  privind Infiintare Retea inteligenta de distributie gaze