• HOT NR. 25 din 20.10.2021

  privind acordarea unui mandat special reprezentantului CL privind votul de reziliere sau Acceptarea Angajamentului de Plata cu privire la esalonarea redeventei propus de SC Rosal SA

 • hot nr. 27 din 03.11.2021

  privind aprobare sponsorizare JD AGRO COCORA SRL

 • hot nr. 26 din 3.11.2021

  privind aprobarea cererii de finantare a obiectivului Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in Chijdeanca

 • hot nr. 24 din 20.10.2021

  privind acordarea unui mandat special d.lui Baba Iana Gheorghe in asociatia Parteneriat pentru Managementul Deseurilor Prahova

 • hot nr. 23 din 20.10.2021

  privind aprobarea rectificarii bugetare pe 2021

 • hot nr. 22 din 20.10.2021

  privind alegerea presedintelui de sedinta

 • hot nr. 21 din 24.09.2021

  privind aprobarea tarifului pentru utilizatorii casnici si non-casnici potrivit Hotararii Adunarii Generale  nr 4/2020

 • hot nr. 20 din 24.09.2021

  privind aprobarea rectificarii bugetare pe 2021

 • hot nr. 19 din 27.07.2021

  privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru 2021-2027 in Chiojdeanca

 • HCL nr 18-13.07.2021

  privind infiintare retea gaze

 • HCL nr. 17-13.07.2021

  privind modificare buget local 2021 si estimare pentru anii 2022, 2023, 2024

 • Hot. nr. 16

   privind acordare burse

 • Hot. nr. 15 din 23.06.2021

  prvind concesionare grajd

 • Hot. nr. 14 din 23.06.2021

  privind aprobare PUG Chiojdeanca

 • Hot. nr. 13 din 23.06.2021

   privind mandat special Baba -Iana Gheorghe

 • Hot. nr. 12 din 23.06.2021

   privind alegere presedinte sedinta

 • HOTARAREA NR. 11 din 15.04.2021

  privind aprobare buget 2021

 • hot nr. 10 din 23.03.2021

  privind implementarea proiectului Achizitionare autoutilitara cu bara basculanta trilaterala

 • hot nr. 9 din 23.03.2021

  privind concesionarea prin licitatie publica a unei cladirii a domeniului public

 • hot nr. 8 din 23.03.2021

  privind instituirea unei taxe de salubritate pentrun persoanele fizice si juridice care nu au contract cu o firma de salubritate

 • hot nr. 7 din 29.03.2021

  privind desemnarea unor consilieri locali care sa faca parte din Comisia de evaluarea a performantelor individuale ale secretarului UAT Chiojdeanca

 • hot nr 6 din 29.03.2021

  privind organizarea retelei scolare 2021-2022 in Chijdeanca

 • HCL NR 1 -2021 INFIINTARE RETEA GAZE

  privind Infiintare Retea inteligenta de distributie gaze