• Hcl 45 din 28.12.2022

  privind aprobarea Documentatiei - Modernizare sistem iluminat

 • Hcl 44 din 22.12.2022

  privind aprobarea bugetara pe anul 2022

 • Hcl 43 din 20.12.2022

  privind aprobarea participarii Chijdeanca la Velo Valahia

 • Hcl 42 din 14.12.2022

  privind aprobarea modificarii HCL 36

 • Hcl 41 din 14.12.2022

  privind aprobarea bugetului local 2022

 • HCL 40 din 29.11.2022

  privind participarea Chijdeanca la Velo Valahia

 • Hot nr. 39 din 16.11.2022

  privind mandat special in AGADI - Managementul Deseurilor Prahova

 • Hot nr. 38 din 16.11.2022

  privind modificare organigrama

 • Hot nr. 37 din 16.11.2022

  privind aprobare taxe si impozite 2023

 • Hot nr. 36 din 16.11.2022

  privind asociere comuna Chiojdeanca cu judetul Prahova - cladire vestiare teren sport

 • Hot nr. 35 din 16

  privind rectificare buget 2022

 • Hot nr 34 - 27.09.2022

   privind participarea la programul de crestere a eficientei energetice - iluminat public

 • Hot nr 33-27.09.2022

   privind reprezentanti in Consiliul de administratie al Sc Gen Andrei Radulescu - Chiojdeanca

 • Hot nr 32-27.09.2022

   privind modificarea statului de functii

 • Hot nr 31-27.09.2022

   privind alegerea presedintelui de sedinta