• HOT nr 20 din 15.06.2023

  privind rectificare buget 2023

 • HOT nr 19 din 09.06.2023

  privind aprobarea participarii comunei Chiojdeanca la Prteneriatul LEADER cu denumirea Asotiatia Grupul de Actiune Locala Plaiuri Prahovene

 • HOT nr 18 din 09.06.2023

  privind aprobarea delgarii Judetului Prahova in vederea depunerii proiectului Transportul elevilor adaptati mobilitatii fafa CO2

 • HOT nr 25 din 15.06.2023

  privind modificarea si completarea anexei la HCL nr 5 din 09.01.2019 -stabilirea salariilor de baza

 • HOT nr 24 din 15.06.2023

  privind modificarea si completarea HCL NR 10 din 27.02.2023 - nomenclator stradal

 • HOT nr 23 din 15.06.2023

  privind mandatarea d-lui Baba-Iana Gheorghe pentru a vota in sedinta AGA ADI Apa parteneriat

 • Hot NR 22 din 15.06.2023

  privind acordare mandat special AGA - ADI Apa

 • HOT nr 21 din 15.06.2023

  privind contract de comodat incheiat intre Primaria Chiojdeanca si IPJ Prahova

 • HCL 13 - 27.02.2023

  privind participarea UAT la Scoli Motivante adaptate Ritmului Tehnologic

 • HCL 12 - 27.02.2023

  privind concesionare grajd bovine

 • HCL 11 - 27.02.2023

  privind aderarea la Asociatia Comunelor Romania

 • HCL 10 - 27.02.2023

  privind aprobarea Nomenclatorului stradal

 • HCL 9 - 27.02.2023

  privind aprobarea majorarii numarului de asistenti personali al persoanelor cu handicap grav

 • HCL 8 - 27.02.2023

  privind aprobarea rectificarii bugetului local 2023

 • Hot nr 7 din 26.01.2023

  privind aprobare buget 2023