• Hot nr. 36 din 06.12.2023

  privind aprobarea depunerii Proiectului ID RES 1

 • Hor nr 35-27.11.2023 proiect ID-RES 1

  privind participarea UAT la Proiectul - ID-RES 1

 • Hot nr. 34 din 15.11.2023

  privind includerea in domeniul public a unor bunuri

 • Hot. nr. 33 din 15.11.2023

  privind impozitele si taxele locale 2024

 • HOT nr. 32 din 15.11.2023

   privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2023

 • HCL nr. 31 din 25.10.2023

  privind modificare si completare HCL nr. 11 din 27.02.2023

 • HCL nr. 30 din 25.10.2023

   privind alegere reprezentanti CL Chiojdeanca in CA Scoala Chiojdeanca

 • HCL nr. 29 din 25.10.2023

   privind alegerea presedintelui de sedinta

 • Hot nr. 22 din 30.08.2023

  privind modificare stat functii

 • Hot. nr. 16 din 26.04.2023

   privind modificare stat functii

 • HCL 28 -- 30.08.2023

 • HCL 27 - 30.08.2023

 • Anexa HCL 28

 • HOT nr 20 din 15.06.2023

  privind rectificare buget 2023

 • HOT nr 19 din 09.06.2023

  privind aprobarea participarii comunei Chiojdeanca la Prteneriatul LEADER cu denumirea Asotiatia Grupul de Actiune Locala Plaiuri Prahovene